اتصالات فلزی

گره ای

بست گره ای بسته 100 گرمی

مقایسه
قيمت 120,000 تومان
ته فرمانی

سوزن ته فرمانی بسته 100 گرمی

مقایسه
قيمت 105,000 تومان
انبری

سوزن انبری کروم بسته 100 گرمی

مقایسه
قيمت 0 تومان
اشپیل

سوزن اشپیل بسته 100 گرمی

مقایسه
قيمت 65,000 تومان
پاپیون

پاپیون بسته 100 گرمی

مقایسه
قيمت 145,000 تومان
بکسل

سیم بکسل 40 متری

مقایسه
قيمت 45,000 تومان
استوپر

استوپر بسته 20 گرمی

مقایسه
قيمت 60,000 تومان
حلقه

حلقه بسته 100 گرمی

مقایسه
قيمت 60,000 تومان